SPOLEK CESTOU VŮLE
kde je vůle, tam je i cesta
Cestou vůle je nestátní nezisková organizace, která byla zřízena zejména za účelem pomoci se začleněním dětí, mládeže a osob s mentálním a zdravotním postižením do společnosti.
Kontaktujte nás
Dívka
Aktuality
15.9Gastronomické odpoledne 10.9.2022
Navzdory předpovědi jsme sobotní odpoledne prožili bez kapky deště a mohli využít všech připravených aktivit.
3.9Odpoledne malých šéfkuchařů 10.9.2022
V sobotu 10.9.2022 zveme s velkou radostí všechny naše členy na ODPOLEDNE MALÝCH ŠÉFKUCHAŘŮ, ve kterém si všichni připraví ty nejúžasnější špízy, na které by byli pyšní i v MasterChefu. Zahrajeme si petanque, velké Člověče nezlob se, rozparádíme to na trampolíně a hlavně si užijeme jeden druhého a posdílíme si, jaké jsme měli léto a co vše se za tu dobu u nás proměnilo. Podrobnosti naleznou členové ve svých e-mailech.
Všechny aktuality
< návrat zpět

Dárcovský program ETELA

Naše sdružení oslovilo Nadaci Hestia v rámci Dárcovského programu ETELA s žádostí o příspěvek na kompenzační pomůcku pro žáka Základní školy speciální. Jednalo se o 24" LCD dotykový monitor, který by mohl žák využívat při své osobní přípravě do školy.

Jedná se o žáka s diagnózou středně těžké mentální retardace se silně narušenou koordinační schopností hrubé a jemné motoriky. Z tohoto důvodu není schopen prakticky psát ani kreslit. Ve Speciálně pedagogickém centru mu byla doporučena jako kompenzační pomůcka širokoúhlá dotyková obrazovka nebo interaktivní tabule. Ve škole těchto pomůcek aktivně využívá, avšak doma, díky absenci této techniky, nemůže plnit domácí úkoly a tak se naplno rozvíjet a bojovat se svým handicapem.

Naší žádosti Nadace Hestia vyhověla a 3. června 2013 byla podepsána darovací smlouva, na částku 12 000,- Kč. Předpokládané náklady na pořízení monitoru by měly činit 14 000,- Kč. Zbývající 2 000,- Kč přispěje naše sdružení.

Dne 3. 9. 2013 byla díky Dárcovskému programu ETELA předána kompenzační pomůcka, více dotykový Full HD LCD monitor, žákovi Základní školy speciální ve Strakonicích. Z kompenzační pomůcky měl radost nejen Štěpán, ale i jeho maminka. Díky více dotykovému monitoru se bude moci spolu s maminkou efektivně připravovat na vyučování a rozvíjet svoji hrubou a jemnou motoriku. Předpokladem je, že dojde k eliminaci narušených koordinačních schopností. Samotné předání kompenzační pomůcky proběhlo na třídní schůzce dne 3. 9. 2013 za přítomnosti ostatních rodičů, žáků a pedagogického sboru. Celkové náklady na pořízení kompenzační pomůcky činily 13 948,- Kč, přičemž podpora z Dárcovského programu ETELA byla poskytnuta ve výši 12 000,- Kč.
Panu Pavlu Faiereiselovi, předsedovi správní rady ETELA, o. p. s., velmi děkujeme

 

Pozadi1 Pozadi2