SPOLEK CESTOU VŮLE
kde je vůle, tam je i cesta
Cestou vůle je nestátní nezisková organizace, která byla zřízena zejména za účelem pomoci se začleněním dětí, mládeže a osob s mentálním a zdravotním postižením do společnosti.
Kontaktujte nás
Dívka
Aktuality
24.3Velikonoční tvoření
Začalo jaro ... také máte takovou radost? Užíváme si více procházek, začínáme zahradničit, na hřišti potkáváme více a více dětí .. a .. blíží se Velikonoce A proto srdečně zveme naše členy na velikonoční tvoření. Sejdeme se v sobotu 1.4.2023 od 15h v naší klubovně, kde si vytvoříme nádherné dekorace z dřevěných vajíček, zahrajeme hry a užijeme si první velikonoční občerstvení.
8.3Maškarní bál 26.2.2023
Poslední únorovou neděli jsme společně strávili v duchu maškarního veselí.
Všechny aktuality
< návrat zpět

Dárcovský program ETELA

Naše sdružení oslovilo Nadaci Hestia v rámci Dárcovského programu ETELA s žádostí o příspěvek na kompenzační pomůcku pro žáka Základní školy speciální. Jednalo se o 24" LCD dotykový monitor, který by mohl žák využívat při své osobní přípravě do školy.

Jedná se o žáka s diagnózou středně těžké mentální retardace se silně narušenou koordinační schopností hrubé a jemné motoriky. Z tohoto důvodu není schopen prakticky psát ani kreslit. Ve Speciálně pedagogickém centru mu byla doporučena jako kompenzační pomůcka širokoúhlá dotyková obrazovka nebo interaktivní tabule. Ve škole těchto pomůcek aktivně využívá, avšak doma, díky absenci této techniky, nemůže plnit domácí úkoly a tak se naplno rozvíjet a bojovat se svým handicapem.

Naší žádosti Nadace Hestia vyhověla a 3. června 2013 byla podepsána darovací smlouva, na částku 12 000,- Kč. Předpokládané náklady na pořízení monitoru by měly činit 14 000,- Kč. Zbývající 2 000,- Kč přispěje naše sdružení.

Dne 3. 9. 2013 byla díky Dárcovskému programu ETELA předána kompenzační pomůcka, více dotykový Full HD LCD monitor, žákovi Základní školy speciální ve Strakonicích. Z kompenzační pomůcky měl radost nejen Štěpán, ale i jeho maminka. Díky více dotykovému monitoru se bude moci spolu s maminkou efektivně připravovat na vyučování a rozvíjet svoji hrubou a jemnou motoriku. Předpokladem je, že dojde k eliminaci narušených koordinačních schopností. Samotné předání kompenzační pomůcky proběhlo na třídní schůzce dne 3. 9. 2013 za přítomnosti ostatních rodičů, žáků a pedagogického sboru. Celkové náklady na pořízení kompenzační pomůcky činily 13 948,- Kč, přičemž podpora z Dárcovského programu ETELA byla poskytnuta ve výši 12 000,- Kč.
Panu Pavlu Faiereiselovi, předsedovi správní rady ETELA, o. p. s., velmi děkujeme

 

Pozadi1 Pozadi2